RIB EYE STEAK (ENTRECOTE) USDA PRIME 350GR

RIB EYE STEAK (ENTRECOTE) USDA PRIME 350GR

1,090,000