RIB EYE STEAK (ENTRECOTE) USDA PRIME 500GR

RIB EYE STEAK (ENTRECOTE) USDA PRIME 500GR

2,190,000